Serla-Klubin säännöt ja käyttöehdot

 

Yleiset ehdot:

Serla Klubi on jäsenklubi, jossa voit kerätä koodeja, saada pisteitä ja lunastaa itsellesi palkintoja sekä osallistua aktiviteetteihin ja hyödyntää tarjouksia. Jäsenedut on tarkoitettu ainoastaan klubilaisten käyttöön, ja niistä lähetetään tietoa ensisijaisesti sähköpostilla. Muista huolehtia siitä, että omat asiakastietosi ovat ajan tasalla.

 

Osallistuminen:

Osallistuaksesi sinun on rekisteröitävä henkilökohtainen tilisi klubin verkkosivulla. Rekisteröityminen on ilmaista ja voimassa toistaiseksi. Serla Klubi on avoinna kaikille 18 vuotta täyttäneille, pysyvästi Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa asuville henkilöille. Vain yksi jäsenyys per henkilö on mahdollinen. Hyväksyttyyn jäsenyyteen vaaditaan henkilön oikea nimi, toimiva henkilökohtainen e-mail osoite. Jäsen on itse vastuussa salasanasta ja rekisteröimästään sähköpostiosoitteesta. Jäsenen käyttäjätunnuksella tai salasanalla tapahtunut käyttö oletetaan tapahtuneeksi jäsenen toimesta. Antaessaan tietojaan Metsä Tissuelle antaa asiakas samalla myös suostumuksen niiden käsittelyyn soveltuvan rekisteriselosteen mukaisesti. Klubista voi erota milloin tahansa ja asiakas voi pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Klubista voi erota uusimman Klubista saadun sähköpostin eroamislinkin kautta. Eroamalla Klubista jäsen menettää kaikki sen hetkiset pisteensä.

 

Pisteiden kerääminen:

Pisteitä voit saada mm. Serla-pakkausten sisäpuolella olevista koodeista, sekä osallistumalla klubin aktiviteetteihin. Huomaa että kaikki Serla-tuotteet eivät sisällä koodeja. Saatavat pistemäärät on kerrottu klubin verkkosivustolla. Metsä Tissuella on oikeus muuttaa eri tuotteista ja toiminnoista saatavia pistemääriä, sekä niiden erääntymisaikaa. Pisteet ovat voimassa 2 vuotta niiden rekisteröinnistä, jonka jälkeen käyttämättömät pisteet poistetaan automaatisesti tileiltä. Pisteiden erääntymisestä muistutetaan sähköpostilla ennen niiden erääntymistä. Poikkeuksena ennen 27.9. hankitut pisteet jotka kaikki erääntyvät 31.8.2018.

 

Palkintojen kerääminen:

Palkintoja voit lunastaa klubin verkkosivuilla pisteitä vastaan. Palkinnosta riippuen ne toimitetaan postitse kotiisi, lataamalla, näyttämällä suoraan sivustolta tai sähköpostitse. Palkinnot toimitetaan yleensä 3–4 viikkoa palkinnon tilaamisesta. Palkinnot toimitetaan ainoastaan maahan, jonka klubiin olet rekisteröitynyt. Palkinnoilla ei ole palautusoikeutta. Serla Klubi ei vastaa yhteistyökumppaneiden tarjoamista tai tuottamista palveluista ja tuotteista tai niistä aiheutuneista virheistä ja reklamaatioista. Kukin yhtiö vastaa omista tuotteistaan ja palveluistaan. Serla Klubi ei vastaa sähköpostien mahdollisesta joutumisesta roskapostiin tai virheellisen sähköpostiosoitteen toimimattomuudesta tai asiakkaan teknisistä ongelmista digitaalisia palkintoja ladatessa tai muuten.

 

Metsä Tissue pidättää itsellään kaikki oikeudet muuttaa, perua, tai muuten muokata Klubia ja sen sääntöjä ilman erillisilmoitusta. Metsä Tissue pidättää itsellään oikeuden estää käyttäjän pääsy sivustolle ja purkaa jäsenyys jos väärinkäytöksiä on havaittu. Yritykset muuttaa tai häiritä Klubiin liittyvää ohjelmaa tai jotain sivustoa ovat kiellettyä toimintaa. Jos järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai tuloksiin vaikuttamisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin tai muusta kielletystä toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Metsä Tissueta tai sen yhteistyökumppaneita, jotka osallistuvat Klubin suunnitteluun ja toteutukseen, ei voida pitää vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistujalle siitä, että hän osallistuu Klubiin.

 

Nämä säännöt ja ehdot koskevat kaikkia Serla Klubin toimintoja. Hyväksyt nämä säännöt ja ehdot, kun rekisteröit tilin.

 

 

Metsä Tissue pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.


Rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Metsä Tissue Oyj
Yhteystiedot: Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, Finland

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Moona Pohjola
Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, Finland

Klubiin liittyvät henkilötietojen muutokset asiakaspalvelun (www.serla.fi/fi-fi/contact) tai klubin www-sivujen kautta.

 

3. Rekisterin nimi

Serla Klubin jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja asiakaspalvelutarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakas- ja tuotetiedottamiseen, markkinointiin, tutkimuksiin sekä kilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Metsä Tissue käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä ja käytännön toteutuksessa Metsä Tissuen lukuun toimivia henkilötietolain 5 §:ssä tarkoitettuja alihankkijoita. Rekisteritiedot auttavat Metsä Tissueta myös palveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä eri tutkimusmenetelmin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Metsä Tissuen ja sen alihankkijoiden toimesta. Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkaalta itseltään kerättävät tiedot.

Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaan antamia perustietoja kuten: Nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite- ja muut yhteystiedot sekä yksi rekisteröityyn liittyvä muu tunnistetieto. Käsiteltäviä tietoja voivat olla myös esimerkiksi: Rekisteröidyn antamat kiinnostuksen kohteet tai muut yhteydenottamisen tai kohdentamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään, hänen suostumuksellaan tai asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään eri kanavissa kuten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja Serla Klubin www-sivuilla tapahtuvaan asiointiin ja muuhun vastaavaan toimintaan liittyvistä tapahtumista.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille osapuolille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain säännösten mukaisesti.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu, ja ainoastaan määrätyillä Metsä Tissuen työntekijöillä ja yhteistyökumppaneiden edustajilla on oikeus käsitellä asiakasrekisterissä olevia tietoja. Henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

9. Rekisteriin kuuluvan asiakkaan oikeudet

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tiedot voi tarkastaa toimittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön omakätisesti allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle taholle (kohta 2.). Tiedot toimitetaan kirjallisesti postitse tarkastuspyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen. Tiedot voi tarkastaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Jokaisella asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja muun muassa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällöin rekisterinpitäjällä on oikeus poistaa hänet rekisteristä. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun tai tehdä kiellon Klubin www- sivujen kautta (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

 

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun tiedon korjaamiseksi tai muuttaa tietoja Klubin www-sivujen kautta (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

Käytämme evästeitä tehdäksemme käyttökokemuksestasi entistä paremman ja henkilökohtaisemman. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää Sulje X